อยู่ด้วยกันอย่างไรให้  ยืน-ยาว

การที่คน 2 คน ต่างเพศ  ต่างครอบครัว  ต่างกันด้วยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา  และบางครั้งอาจต่างกันด้วยการศึกษา  แต่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  อาจทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ  ที่ไม่เคยคาดคิด  หรือคาดฝันว่า  ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ ?  เขามีนิสัยแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

และนี่คือเสน่ห์  8  วิธี  สำหรับการครองชีวิตคู่ให้ยืน - ยาว

1. ให้เขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบ้าน
พยายามให้ความสำคัญ  และคิดเสมอว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ร่วม

กับคุณ  ไม่ว่าเป็นการตกแต่งบ้าน  การตัดสินใจในการซื้อของเข้าบ้าน

หรืออาจยกมุมบางมุมเป็นมุมเฉพาะของเขา  และคุณสำหรับกิจกรรม

ส่วนตั๊ว  ส่วนตัว

 

2. เอาใจใส่อาหารการกินของเขาบ้าง
ควรสังเกต  ใส่ใจและซักถามซึ่งกันและกัน  ว่าอาหารชนิดใดที่คุณและ

เขาชอบหรือไม่ชอบ  รวมถึงควรมีเครื่องดื่ม  อีกทั้งขนมนมเนยผลไม้

ของโปรดของหวานใจ  จัดเตรียมไว้ในตู้เย็นเสมอ

 

3. ให้ของขวัญเล็กๆ  น้อยๆ  แก่เขาเสมอ
ไม่เห็นต้องรอให้ถึงเทศกาลต่างๆ  เลย  การมอบน้ำใจ  ให้แก่กันเสมอ

จะทำให้ความรักยืนยาวได้เหมือนกันนะ

 

4. ยืนด้วยลำแข็งของตัวเองบ้าง
พยายามช่วยเหลือตัวเองในสิ่งที่คิดว่า  คุณทำได้  การขอคำปรึกษาซึ่ง

กันและกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  แต่การให้เขาคนนั้นทำให้ทุก

อย่าง  อาจทำให้เกิดความจืดจางและเบื่อหน่ายได้นะคะ

 

5. เงิน  ทอง  ของบาดใจ
คุณควรจัดสรร  เรื่องการเงินทั้งของเขา  และคุณอย่างยุติธรรม  แบ่ง

แยกรายรับ  รายจ่าย  และแบ่งส่วนที่จะนำเป็นเงินฝากสะสมด้วย  ถ้ารัก

กันจริง  ก็อย่างุบงิบเงินกันนะ

 

6. หัดระงับอารมณ์
ลิ้นกับฟัน  พบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่  น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดี  ควรยับ

ยั้งชั่งใจ  อย่าระเบิดถ้อยคำรุนแรงใส่กัน  ควรทบทวนแต่สิ่งที่ดีๆ  และ

คิดเสมอว่า  ถ้าใช้แต่อารมณ์  เมื่อคุณขาดเขา  คุณอยู่ได้หรือเปล่า

 

7. มีอะไรอย่าเก็บกด
พยายามหาช่วงเวลาที่ดี  หลังอาหารเย็น  ก่อนนอน  หรือวันว่าง  นั่งคุย

กันบ้างในเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบ  เพื่อเขา  และคุณจะได้ปรับตัว  แก้ไข

ในสิ่งที่หมองใจกัน  ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกัน  พยายามใช้เหตุและ

ผลในการตัดสินใจ

 

8. ทำใจให้เป็นสุข
คุณและเขาต้องทำใจให้พึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่  คือยอมรับในสิ่งที่ดี  และ

ไม่ดีของกันและกันได้  ควรคิดเสมอว่า  บางครั้งหรือบ่อยครั้ง  เขาก็ทำ

ให้เราหัวเราะในยามที่เศร้าได้ไม่ใช่หรือ

 

                          ความรักเป็นสิ่งบอบบาง  และนุ่มนวล  การประคอง

ชีวิตคู่ให้สมบูรณ์  ต้องเกิดจาก  คน  2  คนช่วยเหลือกัน  หันหน้าเข้าหา

กัน  มอบรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่กันเสมอ  ใช้ความนุ่มนวลของกัน

และกัน  ประคับประคองความรัก  เพื่อให้เกิดคำว่า.....ตลอดไป.............

จากหนังสือ  ผู้หญิงยิงเรือ

  ร้านอาหารสหมงคล    สถานที่จัดงานเลี้ยง

เมนูอาหารค็อกเทล    เมนูอาหารโต๊ะจีน    เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์   รูปอาหาร

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร  :  02 - 4354545  ,  06 - 5633054